Z uwagi na kwarantannę pracowników Wydziału Komunikacji w Myśliborzu, wszelkie podania/wnioski należy wrzucać do przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

 Myślibórz, dnia 15 września 2020 roku

Program współpracy Powiatu Myśliborskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Na podstawie uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 23 września 2020 roku do 6 października 2020 roku

            Uwagi do konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 6 października 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: mysliborz@hot.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w budynku przy ulicy Północnej 15, pok. 420.

            Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Róża Werocy – Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz Konsultacji

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Protokół z przeprowadzenia konsultacji


Myślibórz, dnia 10 lipca 2020 roku

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn."Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2030" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030"

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030"

1. Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych z dnia 10.07.2020 r.

2. Projekt dokumentu pn. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”.

3. Zakres prognozy RDOŚ w Szczecinie.

4. Zakres prognozy ZWIS w Szczecinie.

5. Projekt dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030".

6. Formularz propozycji składanych do projektu dokumentu.

7. Klauzula informacyjna RODO wraz z oświadczeniem do formularza.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi *21 - dni* od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej (od 10.07.2020 do dnia 31.07.2020 r.).


Program współpracy Powiatu Myśliborskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

            W trybie §23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuję, iż w terminie od 21.08.2019 r. do 03.09.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

            Z przedmiotową dokumentacją będzie można się zapoznać na stronie internetowej www.powiatmysliborski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Północnej 15 oraz w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 - Pokój nr 420.

 Myślibórz, dnia 13.08.2019 r.

OGŁOSZENIE

            w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2020 rok”

            Na podstawie uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 21 sierpnia 2019 roku do 3 września 2019 roku

            Uwagi do konsultowania uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 3 września 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: mysliborz@hot.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w budynku przy ulicy Północnej 15, pok. 420.

            Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Róża Werocy – Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Formularz Konsultacji

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020.

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

W trybie § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 12.02.2019 r. do 26.02.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020.

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, www.pcprmysliborz.pl, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu (tablica ogłoszeń Starostwa), oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń, Punkt konsultacyjny pok. nr 300).

Projekt Programu

Ogłoszenie

Formularz propozycji zmian

Protokół z przeprowadzonych konsultacji


Program współpracy Powiatu Myśliborskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

W trybie §23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuję, iż w terminie od 31.07.2018 r. do 13.08.2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Z przedmiotową dokumentacją będzie można się zapoznać na stronie internetowej www.powiatmysliborski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Spokojnej 13 oraz w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 - Pokój nr 49 .

Myślibórz, dnia 23 lipca 2018 roku

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Na podstawie uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 31 lipca 2018 roku do 13 sierpnia 2018 roku

Uwagi do konsultowania uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 13.08.2018 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: mysliborz@hot.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w budynku przy ulicy Spokojnej 13, pok. 49.

Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Róża Werocy – Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2019 rok

Formularz Konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji


Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018 – 2020

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

W trybie § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 27.11.2017 r. do 10.12.2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018 – 2020.

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, www.pcprmysliborz.pl, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu (tablica ogłoszeń Starostwa), oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15(tablica ogłoszeń, Punkt konsultacyjny pok. Nr 17).

OGŁOSZENIE

w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020

Na podstawie uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 27 listopada 2017 roku do 10 grudnia 2017 roku

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 10 grudnia 2017 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pcprmysliborz.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w Punkcie konsultacyjnym – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, pok. Nr 17.

Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Projekt Uchwały

Program

Formularz Konsultacji


 Program współpracy Powiatu Myśliborskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz konsultacji

Projekt Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok


"Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017- 2021".

 Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz zgłaszania propozycji do Programu

Projekt Powiatowego Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych

 


Program współpracy Powiatu Myśliborskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Protokół
Ogłoszenie o konsultacjach
Formularz - zgłaszanie propozycji do Programu
Projekt Programu Współpracy z NGO na 2017 rok
ZaproszenieAnkieta

 


Założenia do Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2020 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Formularz propozycji składanych uwag
Założenia do Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2020


Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

Informacja
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych,
Formularz propozycji składanych uwag,
Opracowanie-projekt Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,
Opracowanie - Prognoza projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,

prognoza  - stanowiska fauny (lokalizacja)  -  stanowiska flory (lokalizacja)
Uzgodnienie RDOŚ,
Uzgodnienie Sanepid.

protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016 – 2018

Protokół

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt programu

Formularz

 


 Program współpracy Powiatu Myśliborskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Protokołu z ponownych  konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE o ponownych konsultacjach

Projekt współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Formularz propozycji

******

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Formularz zgłaszania opinii

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

ANKIETA – PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2016 ROK


Program Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020

Protokół z konsultacji  (załącznik)

UCHWAŁA w sprawie konsultacji społecznych

Program Rozwoju Powiatu Myśliborskiego 2015-2020

Formularz propozycji zmian składanych do „Program Rozwoju Powiatu Myśliborskiego 2015-2020”

INFORMACJA o konsultacjach społecznych nad "Programem Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020"


KONSULTACJE PROKEKTU
WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

Protokół z konsultacji

Konsultacje społeczne nad „Wieloletnim Programem współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018”

PROJEKT WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA LATA 2015 - 2018.doc

FORMULARZ PROPOZYCJI ZMIAN W PROGRAMIE.doc


 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych nt. "Dostosowania kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do lokalnego rynku pracy"

 

Protokół w przebiegu konsultacjiprojektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

 

Program 2014

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu 2014

Formularz zmian 2014

 

 

Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy powiatu myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

                Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w roku 2012. Program na 2012 rok dostępny jest na stronie internetowej www.powiatmysliborski.pl w zakładce „Konsultacje Społeczne”.

                Zapraszamy do wskazania konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnienia i doprecyzowania zapisów, itp. W celu składania propozycji prosimy o wykorzystanie załączonego formularza. W szczególności prosimy o wskazanie propozycji wyszczególnionych w załączonej ankiecie konsultacyjnej. Elektroniczna wersja formularza i ankiety dostępne są na stronie: www.powiatmysliborski.plw zakładce „Przydatne Informacje” ---> NGO. Formularz i ankietę w wersji elektronicznej można przesłać na e-mail: promocja@powiatmysliborski.pl, złożyć osobiście w siedzibie starostwalub odesłać pocztą na adres: Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Spokojna 22,74-300 Myślibórz. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 31 sierpnia br.

                Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom. Zapraszamy do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy powiatu myśliborskiego z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.

formularz - program współpracy z NGO na 2013 rok

ankieta - program współpracy z NGO na 2013 rok

 

Informacja

 

W trybie Uchwały Nr 100/376/2012 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 16 sierpnia 2012r.,

w dniach od 16 sierpnia do 27 sierpnia 2012 roku

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne nad

zmianami do "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

 

Mając na uwadze fakt, iż podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, Rada Powiatu w Myśliborzu na sesji w dniu   30 sierpnia 2012 roku Uchwałą Nr XXV/244/2012 przyjęła do realizacji zmiany do ,,Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

Wydział Edukacji,

Zdrowia i Spraw Społecznych

Informacja

 

W trybie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu nr 74/245/2012  z dnia 13 marca 2012 r. informujemy, że w dniach od 15 do 31 marca 2012 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne nad

 

Projektem uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

 

W ramach przeprowadzonych konsultacji jak i po ich zakończeniu otrzymano trzynaście opinii i wniosków w formie pisemnej lub elektronicznej od różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańców powiatu. Otrzymano również stanowisko dot. jeziora Myśliborskiego Rady Miejskiej w Myśliborzu                  ( Uchwała nr XXVI/194/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

W odniesieniu do 78 jezior położonych na terenie powiatu objętych ww. projektem uchwały Rady Powiatu

przedłożonym do konsultacji, przekazano następujące  opinie i zgłoszono następujące wnioski:

 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie nie wniosła uwag do projektu uchwały oraz poinformowała, że w stosunku do czterech jeziorach w gminie Dębno ( Dzikie, Gęsi, Celno i bez nazwy nr 83-19) nie są obecnie podejmowane działania do powołania na nich obszarów prawnie chronionych (rezerwatów przyrody). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Liga Ochrony Przyrody – Oddział w Dębnie, użytkownik rybacki Gospodarstwo Rybackie Miedwie sp. z o. o. również nie wniosły uwag do projektu uchwały.

 

2. W odniesieniu do jeziora Myśliborskiego w gminie Myślibórz zgłoszono następujące wnioski: o ustanowienie na całym jeziorze zakazu całorocznego używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi,  o ustalenie odległości pływania ww. jednostek na 50 m od pasa trzcin zamiast 50 m od brzegu jeziora, o ograniczenie maksymalnej mocy silników do 60 KM, o podzielenie jeziora na dwie strefy tj. miejską z ograniczeniami i drugą (północną część jeziora) wolną od wszelkich zakazów i ograniczeń, o wprowadzenie zakazu używania łodzi wyścigowych, o ustanowienie całkowitego zakazu pływania ww. jednostek na plosie jeziora tzw. Zatoce Ptasiej, o wydłużenie okresu zakazu pływania ww. jednostek w rejonie kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli do godziny 20.

 

3. W odniesieniu do jeziora Lipowo (Miejskie) w gminie Dębno zgłoszono wniosek o wyłączenie tego  jeziora spod zakazu całorocznego używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi.

 

4. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zgłosił uwagi co do zapisów uchwały dot. zasad organizacji zawodów motorowodnych, uprawiania żeglugi przez statki pasażerskie oraz oznakowania obszaru wodnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Henryk Oczkoś - Naczelnik

Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 13

( kontakt:  tel. 95 7473432,  e-mail: bos@powiatmysliborski.pl  )

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi do dnia 4 kwietnia 2012 roku konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Działań dla Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć.

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 28 marca 2012 roku o godz. 10 w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic, Dziedzice 45, (dawna szkoła).

 

Obwieszczenie Dyrektora RZGW i formularz opinii są również dostępne na stronach internetowych starostwa:  powiatmysliborski.pl /konsultacje społeczne oraz bip.powiatmysliborski.pl /Informacje / konsultacje społeczne.

 

Projekt Programu działań…  jest dostępny na stronach internetowych RZGW Szczecin: www.szczecin.rzgw.gov.pl/rozporządzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie /projekty rozporządzeń. 

1. Obwieszczenie
2. Formularz opinii.

 

 

 

Formularz opinii ws konsultacji

Uchwała Zarządu Powiatu ws konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy na wodach powiatu

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy na wodach powiatu zal1

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy zal1-mapa

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy na wodach powiatu zal2

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy -Zal2-mapa

 

 

W trybie Uchwały Nr 67/215/2012 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 lutego 2012 r.,

 

 

 

dniach 03 - 17 lutego 2012 roku

 

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne nad "Programem współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" ze zmianami.

 

Mając na uwadze fakt, iż podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń Rada Powiatu w Myśliborzu na sesji w dniu 29 lutego br. Uchwałą Nr XVIII/174/2012 przyjęła do realizacji "Program współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" .

 

Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 

INFORMUJEMY

 

W trybie Uchwały Nr 67/215/2012 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 2 lutego 2012 r.,

 

wdniach od 03 - 17 lutego 2012 roku

 

przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne nad

"Programem współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" ze zmianami.

 

Wszelkie zmiany proponowane w Programie wyróżnione są w treści dokumentu kursywą.

 

Osobą przyjmującą Państwa sugestie w formie pisemnej jak i elektronicznej jest

Ewelina Górecka - Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

tel. 95 747 20 21 wew. 35, e-mail: promocja@powiatmysliborski.pl.

 

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. ks. Michała Sopocki 2, 74-300 Myślibórz.

"Program współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok."

 

 

INFORMUJEMY

 

W trybie Uchwały Nr 51/126/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 17 listopada 2011r., w dniach od 18 do 22 listopada 2011r.

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w procesie projektowania

Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono zastrzeżeń do

Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Rada Powiatu w Myśliborzu na sesji w dniu 23 listopada 2011 roku,

Uchwałą Nr XIII/131/2011 przyjęła do realizacji Program współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

 

INFORMUJEMY

 

W trybie Uchwały Nr 51/126/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 17 listopada 2011r.,

w dniach od 18 do 22 listopada 2011r.

przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne nad

projektem Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu, w sprawie przyjęcia

 

"Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

 

Osobą przyjmującą Państwa sugestie w formie pisemnej jak i elektronicznej jest koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Wojciech Adamiok

podinspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki i Promocji,

tel. 95 747 20 21 wew. 35, e-mail: promocja@powiatmysliborski.pl.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. ks. Michała Sopocki 2, 74-300 Myślibórz.

 

 

 

INFORMUJEMY

 

W trybie Uchwały Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 31 sierpnia 2011r.,

 

wdniach od 1 do 30 września 2011r.

 

przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w procesie projektowania Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Osobą przyjmującą Państwa sugestie w formie pisemnej jak i elektronicznej jest koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wojciech Adamiok podinspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki i Promocji,

tel. 95 747 20 21 wew. 35, e-mail: promocja@powiatmysliborski.pl.

 

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. ks. Michała Sopocki 2, 74-300 Myślibórz.

      

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA PROPOZYCJI ZA POMOCĄ FORMULARZA

 

 

 

 

 

 

Wyniki konsultacji społecznych

 

Na mocy Uchwały Nr III/38/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu oraz Uchwały Nr 25/53/2011 Zarządu  Powiatu w Myśliborzu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji stwierdza się co następuje, iż nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu uchwały poddanego konsultacjom.

W dniu 22 czerwca Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wynik przeprowadzonych konsultacji kierując projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Powiatu.

 

 

Na mocy Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 25/53/2011 z dnia 26 maja 2011r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu, w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok", dniach 30 maja - 13 czerwca 2011r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

 

Osobą przyjmującą Państwa sugestie w formie pisemnej jak i elektronicznej jest koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi podinspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki i Promocji Wojciech Adamiok, tel. 95 747 20 21 wew. 35, e-mail: promocja@powiatmysliborski.pl, adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. ks. Michała Sopocki 2, 74-300 Myślibórz. 

 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Listopad 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia