OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu   Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

Opis projektu

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”

 

            Ogólne informacje na temat projektu

Wniosek o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013, priorytet IX, działanie 9.3- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

W wyniku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej zostało przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. W dniu 16.08.2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Aby zmniejszyć finansowy wkład własny Powiatu Myśliborskiego w grudniu 2011r. złożono wniosek o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W dniu 21.12.2012 r. podpisano aneks do w/w umowy o dofinansowanie. W wyniku podpisanego aneksu wydłużony został okres realizacji projektu do 31.12.2014 r., zwiększono również poziom dofinansowania z 43,34% do 85%.

Aktualnie trwają prace związane z termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek.

            Cel projektu

Celem realizacji projektu jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Myśliborskim.  Realizacja  projektu  przyczyni  się  do  zmniejszenia  zanieczyszczenia  powietrza  poprzez ograniczenie  emisji  szkodliwych  gazów  i  pyłów  do  atmosfery  oraz  zwiększenie  efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na warunki prowadzenia zajęć szkolnych i przedszkolnych w obiektach będących przedmiotem projektu, a także warunków pracy dla nauczycieli oraz nauki uczniów i przedszkolaków. 

Oprócz  bezpośrednich  efektów,  do  jakich  można  zaliczyć  eliminację  zjawiska  znacznego

obniżania się temperatury wewnątrz budynków na skutek niskich temperatur powietrza oraz zmniejszenie ubytków  ciepła,  realizacja  projektu  przyniesie  korzyści  w  postaci  zmniejszenia  zapotrzebowania  na surowce  energetyczne  ,  a  co  za  tym  idzie  obniżenie  kosztów  utrzymania  obiektów.  Pozwoli  to  na przeznaczenie  zaoszczędzonych  środków  na  inne  cele  służące  poprawie  warunków  nauczania  i doposażenia  w  wymienionych  obiektach.  Ponadto  poprawi  się  stan  środowiska  naturalnego  poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, ograniczenie emisji innych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. 

W obiektach objętych termomodernizacją zastosowano następujące usprawnienia :

 • wymiana stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej),
 • wymiana luksferów,
 • ocieplenie stropów,
 • ocieplenie ścian,
 • ocieplenie podłogi,
 • wymiana instalacji c. o.,
 • wymiana instalacji c. w. u.

 

Wspólna realizacja projektu

Projekt realizowany jest w Powiecie Myśliborskim w ramach porozumienia podpisanego w dniu 26.06.2008 r. pomiędzy liderem- Powiatem Myśliborskim a partnerami (podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych), którymi są:

 • Gmina Myślibórz,
 • Gmina Barlinek,
 • Gmina Dębno,
 • Gmina Nowogródek Pomorski,
 • Gmina Boleszkowice.

Wspólna realizacja inwestycji, polegającej na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (głownie szkół i przedszkoli oraz budynków administracji) przez Powiat i Gminy jest rozwiązaniem optymalnym. Wszystkie zadania stanowią spójną terytorialnie całość, rozwiązującą dane kwestie na całym obszarze objętym wnioskiem.

            Przebieg inwestycji

Do chwili obecnej w ramach w/w projektu Powiat Myśliborski (Wnioskodawca) oraz podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych- tzn. Gmina Myślibórz, Gmina Dębno, Gmina Barlinek, Gmina Nowogródek Pomorski, Gmina Boleszkowice zrealizowały zadania polegające na termomodernizacji następujących obiektów:

         1)  Budynki Powiatu Myśliborskiego:

- termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie,
- termomodernizacja budynku „A” i „B”  Szpitala w Dębnie Sp. z o.o.,
- termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu,
- termomodernizacja sali gimnastycznej z częścią dydaktyczno-administracyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,                       - termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek.

        2)  Budynki Gminy Barlinek:

           - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku,

           - termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Barlinku;

3) Budynek Gminy Boleszkowice:

- termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Boleszkowicach;

4) Budynki Gminy Dębno:

- termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Dębnie,

- termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Dębnie,

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Różańsku,

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie

5) Budynki Gminy Myślibórz:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu,

- termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 12,

- termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 15,

6) Budynki Gminy Nowogródek Pomorski:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Karsku,

- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowogródku Pomorskim,

- termomodernizacja Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim.

            Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Całkowita  wartość  projektu  (koszty  związane  z opracowaniem  audytów  energetycznych,  dokumentacji technicznych, wykonanie robót budowlanych wszystkich obiektów objętych projektem, koszt  zatrudnienia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  promocja  projektu): 15.425.315,20zł, w  tym wartość  wydatków  kwalifikowanych: 12.165.638,31zł, wartość  dofinansowania  ze  środków  Funduszu Spójności: 10.340.792,56 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: 384.187,71 zł. Wkład własny: 4.679.934,30zł.

            Montaż finansowy

Zadania polegające na termomodernizacji:

 • budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 1 w Barlinku,
 • budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczno – administracyjną ZSP nr 1 w Barlinku,
 • budynku „A” Szpitala Powiatowego w Dębnie,
 • budynku sali gimnastycznej ZSP nr 3 w Myśliborzu

 finansowane są ze środków Funduszu Spójności (85 % wartości wydatków kwalifikowanych) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (15% wartości wydatków kwalifikowanych).

Termomodernizacja pozostałych budynków finansowana jest ze środków Funduszu Spójności (85 % wartości wydatków kwalifikowanych) i środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, do którego obiekty należą (15 % wartości wydatków kwalifikowanych). Koszty niekwalifikowane ponoszone są przez jednostkę, do której należy dany obiekt.

GALERIA

 

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Sierpień 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia