Z uwagi na kwarantannę pracowników Wydziału Komunikacji w Myśliborzu, wszelkie podania/wnioski należy wrzucać do przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

Programy zdrowotne


Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przedstawia informacje dotyczące profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców w ramach umów zawartych z naszym oddziałem.

            Poniżej przedstawiamy informację o przedmiotowych programach i dotychczasowym wykonaniu profilaktycznych badań przesiewowych w skali województwa i powiatu myśliborskiego. 

1. Program profilaktyki chorób układu krążenia

W województwie zachodniopomorskim osób kwalifikujących się do badań przesiewowychw programie wg stanu na dzień 1.01.2018r. jest 121 610 osób a średni wskaźnik objęcia populacji wynosi 37,09%. 

Natomiast w powiecie myśliborskim do programu kwalifikuje się 4 679 świadczeniobiorców, a wskaźnik objęcia populacji osiągnął poziom 38,47%. 

Poniższa tabela ilustruje poziom wykonania profilaktycznych badań przesiewowychw poszczególnych gminach na terenie Państwa powiatu:

Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia
(wg stanu na 2018-01-01)

Nazwa powiatu

ID gminy

Nazwa gminy

Liczba osób kwalifikujących się

Liczba osób przebadanych/
leczonych - ogółem

Procent [%] objęcia populacji

MYŚLIBORSKI

3210014

BARLINEK

981

302

30,78

MYŚLIBORSKI

3210015

BARLINEK

389

129

33,16

MYŚLIBORSKI

3210022

BOLESZKOWICE

202

94

46,53

MYŚLIBORSKI

3210034

DĘBNO

1 011

466

46,09

MYŚLIBORSKI

3210035

DĘBNO

477

219

45,91

MYŚLIBORSKI

3210044

MYŚLIBÓRZ

805

311

38,63

MYŚLIBORSKI

3210045

MYŚLIBÓRZ

581

213

36,66

MYŚLIBORSKI

3210052

NOWOGRÓDEK POMORSKI

233

66

28,33

 

Program skierowany jest do osób ubezpieczonych, które w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat i obciążonych czynnikami ryzyka takimi jak np. nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość.
Z programu można skorzystać raz na 5 lat.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent złożył swoją deklarację wyboru. Lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad i kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka chorób układu krążenia takie jak: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo. Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej.

Cel główny programu to obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania
i natężenia czynników ryzyka.

 

2. Program profilaktyki gruźlicy

W województwie zachodniopomorskim w roku 2017 pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęły programem 21 299 osób.

Program skierowany do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności do świadczeniobiorców, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobami z rozpoznaną już gruźlicą, lub u których stwierdza się okoliczności usposabiające (bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, problem alkoholowy, narkomania, bezdomność).

Program realizują pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej do których pacjent złożył swoją deklarację wyboru. Najważniejsza jest tu znajomość środowiska świadczeniobiorców, która umożliwia pielęgniarce dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Na podstawie ankiety oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent jest kierowany do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Cele główne programu to: zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności na gruźlicę, objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę.

 

3. Program profilaktyki chorób odtytoniowych ( w tym POChP)

W województwie zachodniopomorskim program realizowany jest przez nielicznych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej. W roku 2017 z programu skorzystały 654 osoby.

Na terenie powiatu myśliborskiego program realizuje Spółka Cywilna „Przychodnia Rodzinna” Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu ul. Kościelna 15. 

Program skierowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP - w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Bezpłatne badania w ramach programu można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

W ramach programu przeprowadza się wywiad dotyczący palenia tytoniu, wykonuje badania lekarskie i diagnostyczne, udzielane są porady antytytoniowe w połączeniu z prowadzoną terapią odwykową, a w przypadku osób palących papierosy zakwalifikowanych do działań w zakresie profilaktyki POCHP. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kieruje się pacjenta na dalszą diagnostykę do odpowiedniego świadczeniodawcy  (poza programem w ramach umów z NFZ).

            Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia ora metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu.

 

4. Program profilaktyki raka piersi

W powiecie myśliborskim nie ma pracowni mammograficznej stacjonarnej realizującej program profilaktyki raka piersi.  

W województwie zachodniopomorskim kobiet kwalifikujących się do profilaktycznych badań mammograficznych wg stanu na dzień 1.01.2018r. jest 249 272 kobiety a średni wskaźnik objęcia populacji wynosi 43,19%.

            Natomiast w powiecie myśliborskim do programu kwalifikuje się 9 519 świadczeniobiorców, zaś wskaźnik objęcia populacji osiągnął poziom 48,95%.

            Poniższa tabela ilustruje poziom wykonania profilaktycznych badań mammograficznych w poszczególnych gminach na terenie Państwa powiatu:

Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi - podział na gminy

 (wg stanu na 2018-01-01)

Nazwa powiatu

ID gminy

Nazwa gminy

Liczba osób kwalifikujących się

Liczba osób przebadanych/
leczonych - ogółem

Procent objęcia populacji [%]

MYŚLIBORSKI

3210014

BARLINEK

2 147

1 090

50,77

MYŚLIBORSKI

3210015

BARLINEK

703

351

49,93

MYŚLIBORSKI

3210022

BOLESZKOWICE

385

143

37,14

MYŚLIBORSKI

3210034

DĘBNO

2 093

1 071

51,17

MYŚLIBORSKI

3210035

DĘBNO

775

339

43,74

MYŚLIBORSKI

3210044

MYŚLIBÓRZ

1 949

993

50,95

MYŚLIBORSKI

3210045

MYŚLIBÓRZ

1 080

530

49,07

MYŚLIBORSKI

3210052

NOWOGRÓDEK POMORSKI

387

143

36,95

 

Program profilaktyki raka piersi skierowany jest do kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat. Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Badanie mammograficzne wykonywane jest raz na 24 miesiące. Pacjentki wymagające dalszej diagnostyki kierowane są do etapu pogłębionej diagnostyki. Kobiety u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego są kierowane na dalszą diagnostykę lub leczenie do odpowiedniego świadczeniodawcy (poza programem w ramach umów z NFZ). Profilaktyczne badania mammograficzne są realizowane w pracowniach stacjonarnych jak i mobilnych (mammobusy).

Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego.

 

5. Program profilaktyki raka szyjki macicy

 

W województwie zachodniopomorskim kobiet kwalifikujących się do profilaktycznych badań cytologicznych wg stanu na dzień 1.01.2018r. jest 428 683 kobiety a średni wskaźnik objęcia populacji wynosi 25,25%.

            Natomiast w powiecie myśliborskim do programu kwalifikuje się 16 529 świadczeniobiorców, zaś wskaźnik objęcia populacji osiągnął poziom 25,47%.

            Poniższa tabela ilustruje poziom wykonania profilaktycznych badań cytologicznych w poszczególnych gminach na terenie Państwa Powiatu:

Objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy - podział na gminy
(wg stanu na 2018-01-01)

Nazwa powiatu

ID gminy

Nazwa gminy

Liczba osób kwalifikujących się

Liczba osób przebadanych/
leczonych - ogółem

Procent objęcia populacji [%]

MYŚLIBORSKI

3210014

BARLINEK

3 556

960

27

MYŚLIBORSKI

3210015

BARLINEK

1 356

381

28,1

MYŚLIBORSKI

3210022

BOLESZKOWICE

715

180

25,17

MYŚLIBORSKI

3210034

DĘBNO

3 452

889

25,75

MYŚLIBORSKI

3210035

DĘBNO

1 679

446

26,56

MYŚLIBORSKI

3210044

MYŚLIBÓRZ

2 878

649

22,55

MYŚLIBORSKI

3210045

MYŚLIBÓRZ

2 045

500

24,45

MYŚLIBORSKI

3210052

NOWOGRÓDEK POMORSKI

848

205

24,17

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy skierowany jest do kobiet w przedziale wiekowym 25-59 lat. Badanie przesiewowe wykonywane co 36 miesięcy w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii. Pacjentki wymagające dalszej diagnostyki kierowane są do etapu pogłębionej diagnostyki. Kobiety u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego są kierowane na dalszą diagnostykę lub leczenie do odpowiedniego świadczeniodawcy (poza programem w ramach umów z NFZ).

Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy w szczególności poprzez wykrywanie stanów przedrakowych oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.

Zaangażowanie jak największej liczby instytucji i organizacji w promocję i nagłośnienie programów profilaktycznych przyniesie wymierny efekt w postaci zwiększenia zgłaszalności świadczeniobiorców do profilaktycznych programów zdrowotnych, co w efekcie przyniesie zmniejszenie negatywnych wskaźników epidemiologicznych w postaci chorób. Liczymy więc, że w trosce o zdrowie mieszkańców podejmiecie Państwo działania promujące realizację badań profilaktycznych na bazie podmiotów udzielających świadczeń w powiecie myśliborskim.

Szczegółowe informacje o programach profilaktycznych finansowanych przez ZOW NFZ oraz wykazy realizatorów znajdują się na stronie internetowej oddziału: http://www.nfz-szczecin.pl w zakładce dla pacjenta/profilaktyka.

 

 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Grudzień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia