Starostwo Powiatowe w Myśliborzu wraca do obsługi bezpośredniej. Jednak z ograniczeniami****   Starostwo Powiatowe w Myśliborzu informuje, że 08 lipca 2020 roku wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Jednakże w...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

uwaga

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu wraca do obsługi bezpośredniej. Jednak z ograniczeniami****

 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu informuje, że 08 lipca 2020 roku wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Jednakże w dobie nieustannego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, obsługa ta, będzie miała jednak nieco inny charakter niż zwykle.

Będzie oparta na zachowaniu wszelkich środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia zarówno interesantów jak i pracowników Starostwa. Stąd prosimy zgłaszających się do nas klientów, by pamiętali o noszeniu maseczek zakrywających usta i nos, by używali rękawiczek jednorazowych i korzystali z płynów dezynfekcyjnych. Ponadto zaznaczamy, że z uwagi na Państwa bezpieczeństwo zdrowotne obsługa będzie odbywała się z zachowaniem odpowiednich odległości między osobami. Dlatego też, nie wszyscy interesanci będą mogli w tym samym czasie wejść do urzędu. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). W tym celu wprowadzamy system przepustek.

Utrzymane pozostają dotychczasowe formy składania spraw i wniosków za pośrednictwem urn wystawionych przed siedzibą Starostwa przy ul. Północnej 15 oraz ul. Spokojnej 13, a także przesyłania ich do urzędu za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Ze względu na niesłabnące zagrożenie epidemiczne, te formy komunikacji mieszkańców z urzędem pozostają preferowane.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. dostępny na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu nadal zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Informujemy że nieodpłatna pomoc prawna do odwołania udzielana będzie w formie telefonicznej lub mailowej w godzinach pracy Urzędu:

KONTAKT  poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 14.00

TELEFON    95 747 08 48

E-MAIL   pomocprawna@powiatmysliborski.pl

BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Myśliborzu będzie dostępny dla mieszkańców Powiatu Myśliborskiego w dniach: wtorek    - czwartek w godz. od 9.00 do godz. 14.00

wyłącznie pod numerem telefonu 788 990 293

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

Biuro Obsługi Klienta
95 747 20 21,
95 747 20 22,
95 747 34 32
fax 95 747 31 53
e-mail: bok@powiatmysliborski.pl

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- ewidencja gruntów i budynków:                                         95 747 34 20 
- sprzedaż map, zasób, ZUDP:                                  95 747 34 51 
- Skarb Państwa, Naczelnik Wydziału:                     95 747 34 31 
e-mail: geopow.mysliborz@post.pl, gkn@powiatmysliborski.pl,

Wydział Komunikacji
- rejestracja pojazdów:    95 747 23 90, 95 747 31 90,

- prawa jazdy:                 95 747 23 90, 95 747 31 90

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl, prawojazdy@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału Komunikacji w Barlinku              95 746 00 70

e-mail:pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału Komunikacji w Dębnie                 95 760 27 95

e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl

Wydział Dróg:                                                          95 747 03 02,

e-mail: drogi@powiatmysliborski.pl

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl, osr@powiatmysliborski.pl

Wydział Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych:

95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: inwestycje@powiatmysliborski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 95 747 90 69

e-mail: pzon@powiatmysliborski.pl

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl

 

Wydział Finansowy: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: fn@powiatmysliborski.pl

Wydział Edukacji: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl

Biuro Obsługi Rady i Zarządu: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: obslugazarzadu@powiatmysliborski.pl, biurorady@powiatmysliborski.pl

Biuro ds. Kontroli: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: kontrola@powiatmysliborski.pl

Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: zko@powiatmysliborski.pl

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl

ePUAP : /s66o3cy5su/SkrytkaESP

Od dnia 01 lipca br. nadzwyczajne środki ostrożności

*******

Szanowni Mieszkańcy

W związku z narastającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Mieszkańców powiatu myśliborskiego oraz w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, wprowadzone zostają od dnia 01 lipca br. do odwołania, nadzwyczajne środki ostrożności, polegające na maksymalnym ograniczeniu obecności interesantów w Urzędzie. Wszystkie drzwi wejściowe do Urzędu pozostaną zamknięte.

 

Zwracam się do Mieszkańców z apelem, by w najbliższych dniach powstrzymali się od wizyt urzędowych, o ile to możliwe, natomiast w przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw, poprzedzali przyjście do urzędu kontaktem telefonicznym lub mailowym w celu umówienia spotkania.  Bez uprzedniego ustalenia terminu wizyty, żadne sprawy nie będą załatwiane.              By usprawnić obsługę interesantów we wszystkich wydziałach dostępne są wskazane numery telefonów (wykaz poniżej), pod którymi dyżurować będą wyznaczeni pracownicy.

Utrzymane pozostają dotychczasowe formy składania spraw i wniosków za pośrednictwem urn wystawionych przed siedzibą Starostwa przy ul. Północnej 15 oraz ul. Spokojnej 13, a także przesyłania ich do urzędu za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Ze względu na niesłabnące zagrożenie epidemiczne, te formy komunikacji mieszkańców z urzędem pozostają preferowane.

Starosta Myśliborski

     Andrzej Potyra

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. dostępny na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu nadal zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Informujemy że nieodpłatna pomoc prawna do odwołania udzielana będzie w formie telefonicznej lub mailowej w godzinach pracy Urzędu:

 

KONTAKT  poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 14.00

TELEFON     95 747 08 48

E-MAIL   pomocprawna@powiatmysliborski.pl

 

BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Myśliborzu będzie dostępny dla mieszkańców Powiatu Myśliborskiego w dniach: wtorek      - czwartek w godz. od 9.00 do godz. 14.00

wyłącznie pod numerem telefonu 788 990 293

 

            BIURO PASZPORTOWE: tel. 95 747 08 31

 

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

 

Biuro Obsługi Klienta
95 747 20 21,
95 747 20 22,
95 747 34 32
fax 95 747 31 53
e-mail: bok@powiatmysliborski.pl

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- ewidencja gruntów i budynków:                              95 747 34 20 
- sprzedaż map, zasób, ZUDP:                                    95 747 34 51 
- Skarb Państwa, Naczelnik Wydziału:                       95 747 34 31 
e-mail: geopow.mysliborz@post.pl, gkn@powiatmysliborski.pl,

Wydział Komunikacji
- rejestracja pojazdów:     95 747 31 90,
- prawa jazdy:                 95 747 23 90

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl, prawojazdy@powiatmysliborski.pl

 

Filia Wydziału Komunikacji w Barlinku                95 746 00 70

e-mail:pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

 

Filia Wydziału Komunikacji w Dębnie                   95 760 27 95

e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl

 

Wydział Dróg:                                                            95 747 03 02,

e-mail: drogi@powiatmysliborski.pl

 

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl, osr@powiatmysliborski.pl

 

Wydział Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych:

95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: inwestycje@powiatmysliborski.pl

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 95 747 90 69

e-mail: pzon@powiatmysliborski.pl

 

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl

 

Wydział Finansowy: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: fn@powiatmysliborski.pl

 

Wydział Edukacji: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl

 

Biuro Obsługi Rady i Zarządu: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: obslugazarzadu@powiatmysliborski.pl, biurorady@powiatmysliborski.pl

 

Biuro ds. Kontroli: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: kontrola@powiatmysliborski.pl

 

Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego: 95 747 20 21, 95 747 20 22

e-mail: zko@powiatmysliborski.pl

 

Adres do korespondencji:

 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl

ePUAP : /s66o3cy5su/SkrytkaESP

 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

 

Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które stosowane jest w polskim porządku prawnym bezpośrednio oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych, której celem jest zapewnienie stosowania ww. rozporządzenia.

Prosimy o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

 

 


 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W DĘBNIE

 

- Informujemy, że od 1 października 2017 od godz. 8.00. mogą Państwo korzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w  Szpitalu w Dębnie im.św. Matki Teresy z Kalkuty sp.z o.o. Placówka będzie udzielać Państwu świadczenia w weekendy, dni ustawowo wolne od pracy, a w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00. do 8.00. dnia następnego.


INFORMACJA - PASZPORTY

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 września 2017 roku zmianie ulega siedziba Zachodniopomorskiego Punktu Paszportowego w Myśliborzu.

Od tego dnia wszelkie sprawy z zakresu spraw paszportowych oraz zaproszeń będzie można załatwić w nowej siedzibie Punktu Paszportowego w Myśliborzu mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 - Parter.

Od dnia 15 września 2017 roku zostanie uruchomiony także nowy nr telefonu - 95 747 08 31

Przeniesienie stanowisk paszportowych nastąpi w dniu 14 września 2017 roku, dlatego też w dniu 14 września 2017r. Punkt Paszportowy czynny będzie do godziny 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13, tel. 95 765 64 85.

 


Budujemy obwodnicę Myśliborza!

 

Poseł na Sejm RP Leszek Dobrzyński, Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski i Starosta Myśliborski Danuta Patkowska informują, że zostanie zbudowana obwodnica Myśliborza. Ruszyła procedura, którą uruchomiło podpisanie programów inwestycyjnych umożliwiających realizację drogi ze środków budżetu państwa. Pomimo wieloletnich starań dotyczących budowy obwodnicy Myśliborza trwających od 2001 roku, dopiero teraz udało się zauważyć potrzeby naszego powiatu.

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797759-p_1.htm

 

 

 

 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Lipiec 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia