Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  w czasie stanu epidemicznego? We wszystkich lokalizacjach starostwa przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli bez konieczności wcześniejszego umawiania...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2020-10-16 11:18:39

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW PUNKTU WSPARCIA DZIENNEGO FUNKCJONUJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU

pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

NA ROK SZKOLNY 2020- 2021

Niniejszym zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa w roku szkolnym 2020-2021 (w terminie od 01.11.2020 r. do 31.08.2021 r.) w bezpłatnych zajęciach w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu oraz filii w Barlinku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- zamieszkujących, uczących się na terenie województwa zachodniopomorskiego

- dzieci - członków rodzin w zakresie systemu wspierania rodziny, w tym:

  1. przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, które mogą skutkować ograniczeniem przez sąd władzy rodzicielskiej,
  2. sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
  3. dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
  4. przeżywających trudności wychowawcze.

Zajęcia będą odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w dwóch lokalizacjach (do wyboru):

  1. Punkt Wsparcia Dziennego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 zajęcia dla 4 osób,
  2. Punkt Wsparcia Dziennego Filia w Barlinku przy ul. Szosowej 2 zajęcia dla 6 osób.

Punkt Wsparcia Dziennego zapewni uczestnikom m. in. opiekę w czasie wolnym od zajęć, pomoc w nauce, rozwijanie umiejętności i uzdolnień, profilaktykę wychowawczą, organizację zajęć, gier i zabaw rozwojowych, zajęcia w kołach zainteresowań – plastyczne, muzyczne, taneczne i informatyczne, zajęcia profilaktyczne i wychowawcze, których celem będzie propagowanie zdrowego stylu życia oraz poprawa społecznego funkcjonowania dzieci                     i młodzieży. Podejmowane będą także działania mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw i kontaktów z rodziną i otoczeniem rówieśniczym, pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych i osobistych, kształtowanie prawidłowych postaw                                            i kontaktów dziecka z rodziną i otoczeniem rówieśniczym. Zapewnione również będzie wsparcie specjalistyczne.

Głównym celem działalności Punktu Wsparcia Dziennego jest wspieranie rodziny                     w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Decyzję o przyjęciu dziecka do Placówki podejmie Zespół ds. rekrutacji pod przewodnictwem Kierownika Punktu Wsparcia w skład którego wejdą wychowawcy z Punktu w Myśliborzu i filii w Barlinku, na podstawie oceny merytorycznej zgłoszeń. Przyznane zostaną punkty za:

- posiadanie karty Dużej Rodziny – 10 pkt,

- rodzina objęta Niebieską Kartą – 10 pkt,

- zamieszkanie na obszarze wiejskim – 5 pkt.

Z każdym zakwalifikowanym do wsparcia dzieckiem oraz jego rodziną, przeprowadzona zostanie rozmowa dotycząca potrzeb, motywacji do udziału w projekcie oraz oczekiwań. O terminie spotkań  rodziny poinformowane zostaną telefonicznie. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane w ramach rekrutacji zostaną wpisane na listę rezerwową i rozpoczną udział w zajęciach w punkcie w momencie zwolnienia miejsca.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA: http://pcprmysliborz.pl/, https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

Możliwe jest również uzyskanie dokumentacji rekrutacyjnej do Punktu w formie papierowej. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, w przypadku takiej konieczności, proszę o kontakt telefoniczny: 95 747 2303 (dokumenty zostaną przesłane pocztą).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 od 15.10.2020 r. –do 22.10.2020 r. do godziny 13 ºº

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dopiskiem Punkt Wsparcia Dziennego  Myślibórz, ul. Północna 15  skrzynka pocztowa przy wejściu do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu;
  2. listem za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dopiskiem Punkt Wsparcia Dziennego 74 – 300  Myślibórz ul .Północna 15;
  3. drogą e—mail:  sekretariat@pcprmysliborz.pl

 

Serdecznie zapraszamy! 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, lub telefonicznie; 95 747 23 03.

 

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
Magdalena Zynda - Lis 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Październik 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia