Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  w czasie stanu epidemicznego? We wszystkich lokalizacjach starostwa przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli bez konieczności wcześniejszego umawiania...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2019-11-06 13:59:01

Konferencja "Inspekcja Sanitarna wczoraj i dziś - współczesne zagrożenia zdrowotne"

31 października 2019 r. w Sali Myśliborskiego Ośrodka Kultury odbyła się Konferencja „Inspekcja Sanitarna wczoraj i dziś – współczesne zagrożenia zdrowotne”- podsumowująca 100-lecie działalności służb sanitarnych w niepodległej Polsce.

100 lat temu, dokładnie 19 lipca 1919 roku Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił zasadniczą Ustawę Sanitarną - najważniejszy dokument organizacji całej służby zdrowia w Polsce, która zapewniła bezpośredni nadzór sanitarny nad zdrowiem publicznym.

Podczas uroczystości Powiatowa Stacja Sanitarna w Myśliborzu gościła między innymi: Panią Małgorzatę Domagała-Dobrzycką – Zachodniopomorskiego Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Szczecinie; Pana Andrzeja Szelążka Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie;  Bryg. Marka Popławskiego – Zastępcę Zachodniopomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie; Mł. insp. Dariusza Ufnowskiego – Komendanta Powiatowej Policji w Myśliborzu; Mł. bryg. Grzegorza Słotę – Komendanta Powiatowej Państwowej Straży  Pożarnej w Myśliborzu; Panią Ewelinę Rybarską – Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz; Pana Piotra Sobolewskiego-  Burmistrza Myśliborza; Pana Krzysztofa Paszka – z-cę Burmistrza Barlinka ; Pana Ryszarda Horbanowicza – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu; Pana Mariusza Norsesowicza – Członka Zarządu Rady Powiatu w Myśliborzu; Dr Juliana Witkowskiego – byłego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu; Pana Sławomira Giberta – Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek; Pana Tomasza Witek – Nadleśniczego Nadleśnictwa Różańsko

 

W uroczystości upamiętniającej 100-lecie Inspekcji Sanitarnej wzięli udział także  przedstawiciele, samorządów, dyrektorzy szkół, pedagodzy, przedstawiciele środowiska medycznego, osoby działające w obszarze zdrowia publicznego oraz obecni i byli pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myśliborzu.

Spotkanie było okazją do przypomnienia historii polskich służb sanitarno–epidemiologicznych, zapoznania się z przekrojem działalności i osiągnięciami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu.

Obecna na spotkaniu  Pani dr n. med. Małgorzata Domagała–Dobrzycka Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie  podziękowała wszystkim pracownikom za pracę i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Pani Marzena Smolarek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opowiedziała o zadaniach i wyzwaniach, które stoją przed współczesnymi służbami sanitarnymi, takich jak: promocja szczepień ochronnych w obliczu walki z chorobami zakaźnymi, działania edukacyjne mające na celu kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych, a także prowadzenie bieżącego nadzoru nad wszystkimi obszarami z zakresu zdrowia publicznego, w tym monitoringu jakości wody do picia i kąpieli, warunkami zdrowotnymi żywności, higieny procesu nauczania i higieny pracy. Podkreśliła również, że przez dziesięciolecia swojego istnienia Inspekcja Sanitarna dokonała wielkich przemian - stworzyła odpowiednie warunki sanitarne na terenie kraju, wypracowała nowoczesny system procedur, wprowadziła – zgodnie z wymogami Unii Europejskiej – najwyższe standardy bezpieczeństwa Zdrowia Publicznego. Kończąc wystąpienie podkreśliła, że „największą wartością Inspekcji Sanitarnej byli zawsze i pozostaną – jej pracownicy – bardzo zaangażowani, świetnie wykształceni, z ogromnym doświadczeniem, pracujący często w dni wolne od pracy”.

Uroczystość była również dogodną okazją do przekazania podziękowań za wieloletnią i owocną współpracę oraz wspieranie działań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu. Pamiątkowe Ryngrafy z rąk Pani Małgorzaty Domagały–Dobrzyckiej Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Pani Marzeny Smolarek - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu odebrali:

- w imieniu Starosty Myśliborskiego - Mariusz Norsesowicz - członek Zarządu Powiatu;

- Ewelina Rybarska – Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz;

- mł. insp. Dariusz Ufnowski – Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu;

- bryg. mgr inż. Marek Popławski – Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie;

- mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Słota – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu;

- Beata Fryder – Dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu;

- Danuta Jurek – Z-ca Dyrektora  Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu;

- lek. wet. Ryszard Horbanowicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu;

- Dorota Wolanin – Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury;

Następnie głos zabrali zaproszeni goście między innymi:

Mariusz Norsesowicz – członek Zarządu Rady Powiatu w Myśliborzu:

– „(…) Oczywiście nie w sposób w kilku zdaniach opisać, opowiedzieć o zasługach Służb Sanitarnych, nie ma jednak wątpliwości, że realizowana misja w zakresie stania na straży zdrowia i życia publicznego poprzez badanie jakości żywności, wody, analizę wskaźników  zapadalności na choroby zakaźne i wyszczepialności, ale również, a może raczej przede wszystkim promocję zdrowia i higieny poprzez zaangażowanie w edukację dzieci i młodzieży oraz pedagogizację rodziców świadczą o doniosłej roli Inspekcji Sanitarnej w codziennej egzystencji naszych mieszkańców (…)”.

Bryg. Marek Popławski - Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej:

- „Proszę przyjąć słowa szacunku i uznania za Wasz trud i poświęcenie w wypełnianiu  obowiązku, jakim jest prowadzenie działań z zakresu Zdrowia Publicznego (…) dzięki prowadzeniu odpowiedniego nadzoru i monitoringu służącemu zapobieganiu zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym…”

Piotr Sobolewski – Burmistrz Myśliborza:

– „ (…) I właśnie dlatego tak ważna jest ta dzisiejsza uroczystość: żeby taki człowiek jak Burmistrz mógł wypowiedzieć takie słowa: Szanowna Pani Inspektor, wszyscy pracownicy Służby Sanitarnej za Waszą niełatwą, częstokroć niedocenianą misję, zaangażowanie i oddanie, za Państwa służbę, dziś w imieniu moich mieszkańców bardzo dziękuję”.

Uczestnicy Konferencji mieli również okazje wysłuchać ciekawych wykładów na temat współczesnych zagrożeń zdrowia publicznego:

- Pani Zuzanna Gołuch prof. UE – dr hab. inż. w dziedzinie nauk rolniczych, pracująca na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Żywności i Żywienia, Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wygłosiła wykład pt. „ Zafałszowania żywności a zdrowie konsumenta”.

- Pani dr n. med. Magdalena Leszczyszyn-Pynka z Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wygłosiła wykład pt. „Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych i kierunki profilaktyki”.

- Pani mgr Bogumiła Koman – certyfikowany specjalista terapii uzależnień pracująca w Zachodniopomorskim Oddziale Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” wygłosiła wykład pt. „Współczesne koncepcje działań profilaktycznych, dotychczasowe zastosowanie i możliwości ich rozwoju. Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień”.

Uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej „Taka Paka” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie pod opieką Pani Joanny Symeniuk. Grupa zaprezentowała spektakl pt. „Sekret”, za który w marcu 2019 roku zdobyła I miejsce oraz nagrodę publiczności podczas Finału Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych w Szczecinie organizowanego przez Inspekcję Sanitarną w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Uzależnień pt. „Porozmawiajmy o Zdrowiu i Nowych zagrożeniach”.

Na zakończenie Konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do obejrzenia przegotowanej wystawy przedstawiającej historię Inspekcji Sanitarnej i Powiatowej Stacji Sanitarnej w Myśliborzu.

Przed nami kolejne 100 lat dbania o zdrowie Polaków, bo zdrowie publiczne jest najważniejsze.

 

GALERIA ZDJĘĆ 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia