W związku z wystąpieniem w m. ROŚCIN  Gmina Myślibórz ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków zaleca się hodowcom drobiu w gospodarstwach przyzagrodowych, zachować daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, *****...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2019-09-04 16:33:12

Informacja dla prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów, zbierania i przetwarzania odpadów oraz wytwarzania odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów o zmianie terminu składania wniosków o zmianę zezwoleń

W dniu 22 sierpnia 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), wydłużająca termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w celu dostosowania jej do obecnie obowiązujących zapisów prawa z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

Złożone wnioski powinny spełniać wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, z późn. zm.)
w związku z art. 8 pkt 3 lit. b ww. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

We wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia, w celu dostosowania go do aktualnych przepisów, przedsiębiorca powinien wskazać następujące informacje:

  • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
  • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
  • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
  • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Dodatkowo, podmiot występujący o zmianę posiadanego zezwolenia na gospodarowanie odpadami jest obowiązany dołączyć:

  • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
  • oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 ustawy o odpadach;
  • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;
  • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
  • Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, w terminie do 5 marca 2020 r., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

 

Informację przygotowała:
Roksana Lenczewska – Główny Specjalista w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska SPM 

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Luty 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia