Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 roku – Wigilia Wydziały Starostwa Powiatowego w Myśliborzu będą czynne do godziny 12:00 ***** OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2019-06-14 09:33:29

Projekty realizowane w 2019r. w ramach PO WER 2014-2020, RPO WZ 2014-2020 oraz rezerwy Funduszu Pracy

Projekty współfinansowane w 2019r. ze środków Unii Europejskiej

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim (V)”

Numer i nazwa osi priorytetowej: RPZP.06.05.00 Rynek Pracy

Numer i nazwa Działania: RPZP.06.05.00 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 1.461.452,00 zł

Formy wsparcia:

 • IPD, poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy (obligatoryjne): 170 osób,
 • staże zawodowe: 130 osób,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej: 20 osób,
 • szkolenia: 20 osób.

Grupa docelowa: 170 osób bezrobotnych (101K/69M) w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu jako bezrobotne, zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego (zgodnie z KC), w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiety: 101os.,
 • os. powyżej 50 r.ż.: 40os./23K ,
 • os. z niepełnosprawnościami: 12os./7K,
 • os. długotrwale bezrobotne: 91os./53K,
 • os. o niskich kwalifikacjach: 91os./53K.

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (IV)”

Numer i nazwa osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania/Poddziałania: Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 1.291.008,00 zł.

Formy wsparcia:

 • IPD, poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy (obligatoryjne): 153 osoby,
 • staże: 105 osób,
 • bony na zasiedlenie: 10 osób,
 • bony szkoleniowe: 28 osób,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej: 10 osób.

Grupa docelowa: 153 osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Myśliborzu jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją NEET określoną w PO WER).


Tytuł projektu: „Program specjalny: ODKRYJ SIEBIE - POKONAJ BARIERY”

Numer i nazwa osi priorytetowej: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Okres realizacji: 01.08.2018 r. – 31.10.2019 r.

Wartość projektu: 407.979,00 zł

Formy wsparcia:

 • IPD/Indywidualna Ścieżka Reintegracji: 20 osób,
 • mentoring: 20 osób,
 • Warsztaty Aktywizacji i Motywacji: 20 osób,
 • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej: 20 osób,
 • szkolenia: 15 osób,
 • pośrednictwo pracy: 20 osób,
 • staże: 15 osób.

Grupa docelowa: 20os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym os. bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie os., tzw. oddalonych od rynku pracy (III profil pomocy – 100% UP), zamieszkałych w powiecie myśliborskim, w tym:

 • kobiety: 12os.,
 • os. o niskich kwalifikacjach: 16os./9K,
 • os. długotrwale bezrobotne: 7os./4K,
 • os. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej: 3os./2K,
 • os. z niepełnosprawnościami: 2os./1K,
 • os. zamieszkałe na wsi: 5os./3K,

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 


Programy finansowane w 2019r. z rezerwy Funduszu Pracy

 

Tytuł projektu: „Program aktywizacji bezrobotnych związanych z tworzeniem zielonych miejsc pracy”

Okres realizacji: 26.03.2019r. – 31.12.2019r.

Wartość projektu: 104.100,00 zł

Formy wsparcia:

 • roboty publiczne: 9 osób,
 • prace społecznie użyteczne: 6 osób.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną”

Okres realizacji: 26.03.2019r. – 31.12.2019r.

Wartość projektu: 32.700,00 zł

Formy wsparcia:

 • roboty publiczne: 2 osoby,
 • staże: 1 osoba,
 • szkolenie: 1 osoba.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy”

Okres realizacji: 26.03.2019r. – 31.12.2019r.

Wartość projektu: 23.400,00 zł

Formy wsparcia:

 • staże: 3 osoby.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

Okres realizacji: 29.05.2019r. – 31.12.2019r.

Wartość projektu: 154.000,00 zł

Formy wsparcia:

 • roboty publiczne: 8 osób,
 • prace społecznie użyteczne: 5 osób,
 • prace interwencyjne: 5 osób,
 • staże: 2 osoby,
 • szkolenia: 2 osoby,
 • studia podyplomowe: 1 osoba.

  

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Grudzień 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia