OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu   Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2018-01-04 11:03:39

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Starosta Myśliborski informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00844 Warszawa.

Odpowiednie organy Wód Polskich: dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dyrektorzy zarządów zlewni oraz kierownicy nadzorów wodnych co do zasady od 01.01.2018 r. są organami właściwymi w sprawie zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń wodnoprawnych.

Starosta dotychczas jako organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, od dnia 01.01.2018 r. ustawy Prawo wodne utracił tę właściwość. Tym samym na podstawie obowiązujących przepisów niezwłocznie dokona przekazania spraw wszczętych i niezakończonych organom właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych. Oznacza to, że postępowania wszczęte a niezakończone przed 01.01.2018 r. po wejściu w życie ustawy pozostają w toku, przy czym kontynuowane są przez nowe organy powołane przepisami nowej ustawy, którym organy tracące właściwość w sprawach pozwoleń wodnoprawnych przekażą dokumentację niezakończonych spraw.

Obecnie organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest:

1) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w szczególności w sprawach:

a) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne:

– jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,

– na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,

– na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,

– na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,

b) ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne,

c) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego z pozwoleń,

d) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

e) decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne;

2) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne;

3) kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, a także zgłoszenie wodnoprawne, od dnia 01.01.2018 r. składa się w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej. Mapy i adresy placówek Wód Polskich dostępne są na stronach internetowych właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy dotyczących ustalenia linii brzegu stosuje się przepisy dotychczasowe.

Pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie przepisów ustawy uchylonej w art. 573 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne zachowują moc.

Po wejściu w życie w dniu 01.01.2018 r. ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, starosta utracił również właściwość w postępowaniach w sprawach utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. W związku z czym po wejściu w życie ww. ustawy, starosta nie prowadzi już postępowań w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu i terminów wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Starosta przekaże niezwłocznie dokumentację wszczętej i niezakończonej sprawy organowi właściwemu na mocy nowo obowiązujących przepisów.

 

Przygotowała wg stanu na 02.01.2018 r.:
Wioletta Waliłko – Z-ca Naczelnika Wydziału BOŚ SPM 

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Styczeń 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia