Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  w czasie stanu epidemicznego? We wszystkich lokalizacjach starostwa przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli bez konieczności wcześniejszego umawiania...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2017-08-31 10:17:39

Dbaj o urządzenia melioracyjne - obowiązek każdego właściciela gruntu.

Długotrwałe okresy suszy powodują brak zainteresowania konserwacją urządzeń melioracyjnych (dokładniej: urządzeń melioracji wodnych szczegółowych). Przy obfitych opadach deszczu, topnieniu pokrywy śnieżnej, brak stałej i systematycznej konserwacji urządzeń melioracyjnych jest często powodem lokalnych podtopień gruntów, zalewania domowych piwnic i przydomowych ogródków.

Sprawy związane z urządzeniami melioracyjnymi reguluje ustawa Prawo wodne. Zgodnie z Działem IV „Budownictwo wodne” Rozdziałem 3 „Melioracje wodne”, melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi (o średnicy poniżej 0,6 m), stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych - jeżeli służą ww. celom.

Zgodnie z ww. ustawą Prawo wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. Natomiast utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Tym samym wszyscy właściciele gruntów, przez które przechodzą np. rowy melioracyjne, na które korzystnie oddziałują urządzenia melioracyjne, mają obowiązek o nie odpowiednio dbać. Urządzenia te stanowią ciągi sieci odwodnieniowej terenu, a brak ich należytego utrzymywania powoduje zagrożenia podtopieniami.

Właściciele i użytkownicy działek, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracyjnych np. rowów, są w szczególności obowiązani do wykaszania roślinności ze skarp i dna rowów, wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów (po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od właściwego organu ochrony przyrody), wybierania namułu z dna rowów oraz usuwania wszelkich zatamowań, naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów, ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami, odmulania studzienek drenarskich i ich naprawy, bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

Czasem może zdarzać się, że rów melioracyjny reguluje także stosunki wodne na działkach budowlanych. Wówczas właściciele tych działek również odnoszą korzyści z tego rowu i również oni powinni uczestniczyć w jego utrzymywaniu. Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 ustawy Prawo wodne, obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, nie tylko użytków rolnych, zatem właściciele działek budowlanych również mają obowiązek utrzymywania odcinka rowu melioracyjnego, przy którym położone są te działki.

Jeśli obszar, na którym znajduje się urządzenie melioracyjne podlega pod spółkę wodną, wówczas do obowiązków rolnika należy płacenie składek do spółki wodnej, a do zadań spółki wodnej – w szczególności dbanie o utrzymywanie ww. urządzenia melioracyjnego. Właściciele nieruchomości nie należący do spółki wodnej, powinien sami dbać o stan urządzeń melioracyjnych na terenie własnej posesji.

Podtopienia powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów po kolei nie konserwują urządzeń melioracyjnych.

O urządzenia melioracyjne należy dbać co roku, aby nie dochodziło do lokalnych podtopień, jakie często występują np. wczesną wiosną. Niestety największym problemem jest fakt, że nie wszyscy przestrzegają ww. obowiązków. Np. rów melioracyjny, aby był sprawny, musi być udrożniony na całej swej długości. Wymaga to współpracy i poczucia odpowiedzialności wszystkich właścicieli przyległych gruntów.

Niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny, zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks wykroczeń.

Wobec powyższego Starosta Myśliborski apeluje do właścicieli nieruchomości o podjęcie przez nich działań i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu oraz utrzymywanie dobrego stanu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na które to nieruchomości urządzenia te korzystnie oddziałują.

Od dnia 01.01.2018 r. nazwa „urządzenia melioracji wodnych szczegółowych” zostanie zastąpiona nazwą „urządzenia melioracji wodnych”, z uwagi na wejście w życie nowej ustawy Prawo wodne (poz. 1566 z 2017 r.).

 

 

Stan na: 30.08.2017 r.
Przygotowała: Wioletta Waliłko
Z-ca Naczelnika w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Październik 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia